Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2019/2020

Harmonogram  zakończenia roku szkolnego 2019/2020
w
Szermierczej Sportowej Szkole Podstawowej nr 85

 

Osobisty odbiór świadectw na zakończenie roku szkolnego 2019/ 2020 tylko dla chętnych uczniów, którzy zgłosili taką wolę Wychowawcom klas. Odbiór odbywa się w warunkach zaostrzonego reżimu sanitarnego i zgodnie z obostrzeniami.

 

Załącznik nr 1 – odbiór świadectwa

 

Nieodebrane świadectwa w dniu 26 czerwca 2020 r.  będzie można odebrać we wrześniu 2020 r.

Wychowawcy klas I- VIII  przygotowują listy klas z nazwiskami  uczniów i rodziców , którzy wyrazili wolę osobistego odebrania świadectwa.  Wchodząc do budynku szkoły na liście podpisuje się uczeń, w klasach I- III rodzic dziecka.

Każdy uczeń wchodzący  do szkoły po odbiór świadectwa musi mieć:

–  podpisaną zgodę  na pomiar temperatury ( załącznik nr 1 )

–  maseczkę.

Uczniowie zbierają  się  pod szkołą o wyznaczonej godzinie. Nad porządkiem i zachowaniem bezpiecznych odległości czuwają wychowawcy i wyznaczeni nauczyciele.

Następnie z zachowaniem dystansu  społecznego  wchodzą do przedsionka szkoły, gdzie pracownik szkoły mierzy dziecku temperaturę.  W przedsionku może przebywać tylko jeden uczeń, lub uczeń z rodzicem.  Pozostali oczekują na wejście do szkoły  zachowując bezpieczne odległości.

Po zmierzeniu temperatury, uczniowie wchodzą na parter szkoły skąd pod opieką wychowawców  udają się do wyznaczonych miejsc odbioru świadectw.  Po rozdaniu świadectw wychowawcy klas sprowadzają uczniów i rodziców do wyjścia ewakuacyjnego – uczniowie, rodzice opuszczają budynek szkoły z zachowaniem dystansu społecznego.

Podczas pobytu na terenie szkoły obowiązują zasady bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego w czasie pandemii COVID.

 

Wydawanie świadectw
  • 24 czerwca 2020 r. – środa, godz.16.00 – oddział przedszkolny – duża sala gimnastyczna
  • 25 czerwca 2020 r. – czwartek, godz.16.00 – uroczyste spotkanie z absolwentami SP-85 – uczniami klas VIII a i VIII b
  • 26 czerwca 2020 r. – piątek

 

Edukacja wczesnoszkolna

Godz. 8.00 –  klasa 1 b, sala  16, wychowawca p. L. Wodnik,

 – klasa 1 a, stolik na parterze szkoły, wychowawca p. M. Hormann

 –  klasa 2 a, stolik  na parterze szkoły, wychowawca p. J. Schmidt

 

Godz. 8.15 – klasa 3 a, sala 21, wychowawca p. D. Pańko

 

Godz. 8.30 – klasa 3 b, sala 23, wychowawca p. M. Skupińska

 

Godz. 8.45 – klasa 2 b, sala 24, wychowawca p. E. Sempruch – Kosmalska

 

————————————————————————————————-

 

Klasy VIII

 

Godz. 8.00 – klasa VIII b, wychowawca p. A. Bieniek

Godz. 8.30 – klasa VIII a, wychowawca p. M. Mazur

 

Uczniowie klas VIII o wyznaczonych godzinach  wchodzą  schodami od zewnątrz budynku ( biuro klubu Wrocławianie) do małej sali  szermierczej, gdzie poświadczają podpisem odbiór świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

———————————————————————————————–

Klasy IV- VII

 

Miejsce odbioru świadectwa : korytarz II piętra, stoliki  przygotowują wychowawcy klas i  ustawiają  je po dwóch  stronach korytarza.

 

Godz.  9.15 – 9.45 – klasa 7a, wychowawca p. B. Mazur  ( przy sali 35)

   klasa 7 b, wychowawca p. E. Walewender – ( przy sali 27)

 

 

Godz. 10.00 – 10.45 – klasa 6 a, wychowawca p. A. Warzybok  ( przy sali 35)

 klasa 6 b,  wychowawca p. R. Bachman i klasa VI c, wychowawca p. S. Wójtowicz ( przy sali 27)

 

Godz. 11.00 –  11.45 – klasa 4a, p. M. Piotrowicz i klasa 5a, wychowawca p. J. Pisarczyk – ( przy sali 35)

klasa 5b wychowawca p. J. Janicka – Wajszczuk i klasa 5c

wychowawca p. A. Pasek  9 przy sali 27)

 

 

Uczniowie z zachowaniem reżimu  sanitarnego i obowiązujących zasad bezpieczeństwa  odbierają świadectwa i opuszczają budynek  szkoły.

 

Na  wszystkich  kondygnacjach szkoły wyznaczeni  nauczyciele pełnią dyżury  w dniu rozdania świadectw.

 

Załącznik nr 1 – Zgoda. Odbiór świadectwa. do pobrania na stronie internetowej szkoły.

Załącznik nr 1 – odbiór świadectwa

 

Dyrekcja szkoły