DRUGI TURNUS PÓŁKOLONII ODWOŁANY

Szanowni Państwo, Rodzice, Opiekunowie dzieci zgłoszonych na półkolonie zimowe turnus II w SP 85.

 

Na dzień dzisiejszy jesteśmy zmuszeni odwołać organizację drugiego tygodnia półkolonii tj. od 7 do 11 lutego 2022 r.

Lawinowe zgłoszenia zakażeń personelu opiekuńczego oraz uczniów nie dają możliwości organizacji wypoczynku.

Wycofały się również  ze współpracy instytucje wspierające organizację półkolonii.

Prognozy na najbliższe tygodnie wskazują na dalszy wzrost zagrożenia epidemicznego, co skutkuje  zupełnym brakiem możliwości przygotowania bezpiecznego pobytu na półkolonii.

Zwrotu opłat dokonamy poprzez przelewy na konta, z których otrzymaliśmy wpłaty.

Szanowni Państwo, prosimy o zrozumienie niezależnego od nas rozwoju sytuacji .

Jednocześnie prosimy o śledzenie dalszych informacji dotyczących organizacji pierwszego turnusu półkolonii.

Szkoła przez  lata prowadziła półkolonie letnie i zimowe, ale  obecna sytuacja  wyklucza możliwość  organizacji wypoczynku.

Z poważaniem

Ewa Filipczak

Dyrektor Szkoły