CZAS EGZAMINÓW INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS 0-VII

Szanowni Państwo – Drodzy Rodzice uczniów 0-VII,

w związku z egzaminem ósmoklasisty, który będzie miał miejsce w naszej szkole zgodnie z planem w dniach:

15.04.2019 poniedziałek

16.04.2019 wtorek

17.04.2019 środa

zwracamy się z prośbą o zapewnienie, w miarę możliwości opieki nad dziećmi.

Dziękuję za zrozumienie .

 

z poważaniem

Dyrektor Szkoły

Ewa Filipczak