półkolonie zimowe 2022

ZIMA 2022 W SZERMIERCZEJ SPORTOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 85  WE WROCŁAWIU

Zapraszamy wszystkich chętnych do naszej szkoły – w czasie   ferii 2022r.
Organizujemy dla wrocławskich dzieci coroczne półkolonie zimowe  –czyli aktywny wypoczynek w  mieście.

Czekamy na wszystkich: na tych, którzy nas znają i na tych, których powitamy po raz pierwszy.

W przyjaznej atmosferze, z zachowaniem wszelkich aktualnych obostrzeń sanitarnych  i zasad bezpieczeństwa uczestników, zorganizujemy dzieciom dobrą zabawę i „oddech” od nauki.


Zapewniamy:

  • codzienną opiekę nauczycieli w godzinach 7.00- 17.00
    ( godz. 7.00- 8.00 i 16.00- 17.00 zbiorcza świetlica dyżurna)
    w godz. 8.00- 16.00 – planowe zajęcia w grupach;
  • ofertę zajęć i zabaw prowadzonych przez instruktorów, trenerów, wychowawców;
  • realizację najważniejszej idei, czyli aktywnego zimowego wypoczynku  ( pobyt i zabawy na powietrzu, spacery, wycieczki );
  • zajęcia sportowe i rekreacyjne w terenie i w placówce;
  • ciekawe zajęcia tematyczne.

UWAGA 

Przestawiona oferta być może jest odebrana  przez Państwa  jako ogólnikowa.  Wynika ona z faktu, iż wiele organizacji nie precyzuje w 100 % chęci podjęcia współpracy w ramach organizacji półkolonii. Nasze plany, więc mogą ulec zmianie ze względu na ograniczenia pandemiczne. Ci którzy nas znają wiedzą, iż dzieci w czasie półkolonii w SP-85 dobrze się bawią. My myślimy pozytywnie- będzie dobrze , a nawet świetnie! W wypadku trudnych sytuacji, niezależnych od nas, będziemy  powiadamiać Rodziców , Opiekunów o zmianach organizacji półkolonii


Planujemy dwa  kolejne turnusy tygodniowe (pięciodniowe).
I turnus od 31 stycznia – do 4 lutego 2022r.
II turnus od 7 lutego  –d 11 lutego  2022r

Opłata za każdy turnus wynosi -150zł. z wyżywieniem ( II śniadanie ,obiad , podwieczorek ) wpłacana na konto, którego numer  otrzymacie Państwo, po osobistym złożeniu wypełnionego wniosku w szkole.

Wpłaty należy dokonać   w terminie  do 7 dni od dnia złożenia wniosku w szkole.   Brak wpłaty w terminie powoduje skreślenie  z listy uczestników półkolonii.

Przyjmowanie wniosków –od 11 stycznia  2022r. ,w godzinach od 8.00- do 16.00.

Wnioski do wypełnienia można pobrać ze strony internetowej szkoły;

(www.sp85.wroc.pl ) lub na portierni szkoły.

Uwaga, ze względu na braki kadrowe jesteśmy zmuszeni ograniczyć  przyjęcia dzieci z orzeczeniami PPP, dla których wymagany jest dodatkowy opiekun.


WYMAGANE DOKUMENTY: