PROCEDURA ORGANIZACJI TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH

DRODZY ÓSMOKLASIŚCI

Uczestniczycie w konsultacjach na terenie szkoły przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty 2021   z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego.    Kolejnym krokiem przygotowań będą testy diagnostyczne z przedmiotów egzaminacyjnych. Testy  zostaną przeprowadzone w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu z zachowaniem wszelkich reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.  Terminy zostały wyznaczone przez  Centralną Komisję Egzaminacyjną .

Testy będziecie rozwiązywać  w takim samym czasie jaki, będzie przeznaczony na egzamin ósmoklasisty  w maju.  Wykorzystajcie  maksymalnie czas przeznaczony na pracę z testem.

 O szczegółach i ewentualnych zmianach będą Was informować Wychowawcy klas poprzez  dziennik Librus.

Życzymy powodzenia

Dyrekcja szkoły

Organizacja testów diagnostycznych   2021

17 marca  2021 ( środa)   język polski

18 marca  2021 ( czwartek)   matematyka

19 marca 2021 ( piątek)  język angielski

Uczniowie przychodzą do szkoły w strojach galowych , przynoszą 2 długopisy z czarnym tuszem, przybory geometryczne  ( na matematykę), wodę mineralną.

 

W/w wymienionych dniach uczniowie klas ósmych wchodzą do szkoły o wyznaczonych godzinach  następującymi  wejściami  :

kl. 8a –  godz. 8.25  wejście główne

kl. 8b – godz. 8.35  wejście do szkoły od strony boiska

Po wejściu do szkoły uczniowie klas ósmych udają  się  do swoich szafek . Zostawiają w nich okrycia wierzchnie,  telefony komórkowe .

Następnie przechodzą  z zachowaniem dystansu społecznego pod wyznaczoną salę i  oczekują  na wejście do sali  ( miejsca na drugim piętrze opisane imieniem i nazwiskiem ucznia).

Godz. 8. 45- 8.50 Wejście do sal zgodnie z listami, losowanie nr stolików.

Godz. 8.50- 9.00 Czynności organizacyjne, przypomnienie obowiązujących procedur  organizacji  testów.

Godz. 9.00  rozdanie testów diagnostycznych

Praca z testami diagnostycznymi  zgodnie z przeznaczonym czasem.

Język polski – 120 minut ( czas standardowy); 180 minut ( czas wydłużony)

Matematyka -100 minut ( czas standardowy); 150 minut ( czas wydłużony)

Język angielski – 90 minut ( czas standardowy); 135 minut ( czas wydłużony).

 

Każdego dnia po zakończeniu  testów diagnostycznych uczniowie bezpośrednio udają  się do  domu.  Należy unikać tworzenia grup uczniów , spotkań w grupach.  Zawsze  należy zachowywać dystans społeczny. Wrażeniami  egzaminacyjnymi uczniowie mogą się dzielić  z kolegami,  koleżankami  za pośrednictwem komunikatorów, mediów społecznościowych, telefonicznie.

 

Listy uczniów piszących w poszczególnych salach zostaną wywieszone na drzwiach sal. Wychowawcy klas poprzez Librus prześlą także do każdego ucznia  informację o numerze  sali, w której będzie pisał testy diagnostyczne.

 

 

Wychowawcy klas ósmych zapoznają   uczniów  na najbliższych godzinach lekcyjnych z zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa podczas testów diagnostycznych.

 

Uwaga Uczniowie klas VIII . Proszę zapoznać się z procedurami dotyczącymi organizacji testów diagnostycznych.  

(Powstały one w oparciu o wytyczne  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz  Głównego Inspektoratu Sanitarnego ).

 

PROCEDURA ORGANIZACJI TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH