STRAJK – LIST DO RODZICÓW DYREKTOR SZKOŁY

Wrocław, 26 marca 2019 r.

Szanowni Państwo,

Drodzy Rodzice,

Informuję, że od 8 kwietnia 2019 r. (do odwołania) nasi nauczyciele podjęli decyzję o przystąpieniu do planowanego ogólnopolskiego strajku protestacyjnego. W naszej szkole zostało przeprowadzone referendum zorganizowane przez ZNP i NSZZ ,Solidarność”.

W referendum wzięło  udział 52 uprawnionych w tym gotowość do strajku wyraziło  87%. W związku z tym, że zdecydowana większość nauczycieli opowiedziała się za strajkiem, istnieje poważne ryzyko, że nie będę miała możliwości zapewnienia w tych dniach opieki Państwa dzieciom.

Ze względów organizacyjnych i konieczność zagwarantowania bezpieczeństwa Waszym dzieciom zwracam się z uprzejmą prośbą o zapewnienie dzieciom opieki w domu i przekazanie wychowawcy klasy(poprzez zeszyt korespondencji) informacji o tym, że Państwa dziecko będzie przebywało w tym czasie w domu.

 

Zapewniam też Państwa, że zostaną Państwo poinformowani o przerwaniu akcji strajkowej. Podobnie jak i Państwo – rodzice ósmoklasistów, przeżywam niepokój związany z przebiegiem egzaminów zewnętrznych, dlatego też zwróciłam się do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oraz do innych organów nadzorujących pracę szkoły z zapytaniem czy strajk nauczycieli można uznać za sytuację losową oraz o przekazanie stosownych, zgodnych z prawem procedur związanych z organizacją egzaminu w tych warunkach .

 

Z poważaniem

 Ewa Filipczak

 Dyrektor Szkoły